Tiêu đề của tôi nội dung trang
Loading...
  • American
  • Tiếng Việt

HOLIDAY CLOSING ANNOUNCEMENT

TEGOX would like to inform our customers and partners that we will take a short-holiday due to New Year 2021.

Our office will be closed during this time. We are sorry for any inconvenience caused due to this holiday closure.

Holiday Time

From Friday

01-01-2021

To Sunday

03-01-2021

We will resume normal business hours on Monday, 04-01-2021

NEWS

LICITHIN OVERVIEW

Date:

17/09/2020

View:

1665

Lecithin là một nguyên liệu dinh dưỡng có tính linh hoạt cao, mang nhiều chức năng khác nhau trong nhiều công thức và ứng dụng

See more
LICITHIN

Date:

17/09/2020

View:

2047

Lecithin là tên thông thường để chỉ chất hoạt động bề mặt và chất nhũ hóa tối ưu tự nhiên

See more
SẢN PHẨM PHÂN BÓN DINH DƯỠNG DẠNG VIÊN SỦI

Date:

28/07/2020

View:

1531

Dinh dưỡng phân bón lá dạng bột dùng phun trên lá có thể là kẽm sunphate, borax hay boric, sắt sunphate, mangan sunphate, đồng sunphate, amoni molypdate, ure, KH2PO4, K2HPO4, KNO3 và các nguyên tố đất hiếm

See more

VFI 7-6, B219A-B219B Lot, Street C, Thai Hoa Industrial Park, Duc Lap Ha Commune, Duc Hoa Dist., Long An Province.

support@tegox.vn

+84 272 249 6345