Tiêu đề của tôi nội dung trang
Loading...
  • American
  • Tiếng Việt

HOLIDAY CLOSING ANNOUNCEMENT

TEGOX would like to inform our customers and partners that we will take a short-holiday due to New Year 2021.

Our office will be closed during this time. We are sorry for any inconvenience caused due to this holiday closure.

Holiday Time

From Friday

01-01-2021

To Sunday

03-01-2021

We will resume normal business hours on Monday, 04-01-2021

SẢN PHẨM PHÂN BÓN DINH DƯỠNG DẠNG VIÊN SỦI

Date:

28/07/2020

View:

1430

Thành phần dinh dưỡng: dinh dưỡng phân bón lá dạng bột dùng phun trên lá có thể là kẽm sunphate, borax hay boric, sắt sunphate, mangan sunphate, đồng sunphate, amoni molypdate, ure, KH2PO4, K2HPO4, KNO3 và các nguyên tố đất hiếm. Hoặc có thể là 2 chất hoặc hỗn hợp như humic acid, amino acid, polyglutamic acid và chitosan.

Công thức chung:

  • Thành phần dinh dưỡng: 35 – 60%
  • Thành phần tạo chua: 15 – 30%
  • Muối tạo CO2: 15 – 30%
  • Thành phần kết dính ẩm: 0.5 – 5%
  • Chất hoạt động bề mặt: 0.5 – 3%

Thành phần tạo chua: muối tartrate (thường muối natri, canxi, kali), axit citric, axit fumaric, axit hexanodioic, axit oxysuccinic và axit amin hòa tan trong nước. Thường sử dụng là tartrate.

Tác nhân tạo CO2: Có thể sử dụng muối cây ngải tây, bột soda vàng và sodium bicarbonate.

Thành phần kết dính: có thể là bất kỳ loại nào như polyethylene glycol 6000, POVIDONE K 30 BP/USP (hoặc PVP K30), và hydroxypropyl cellulose (HPC)

Thành phần hoạt động bề mặt: có thể sử dụng sodium lauryl sulphate (SLS)

Cách tiến hành: Hỗn hợp trộn các thành phần dạng bột phải được thông qua rây 80-160mesh. Trộn hỗn hợp với dung môi gốc cồn để làm ẩm, sau khi hỗ hợp đủ ẩm sẽ được đưa vào máy ép viên có kích thước phù hợp.

Một số quy trình thực hiện:

1. Muối tartrate 300g, muối wormwood (cây ngải tây) 290g, humic acids 400g, sodium lauryl sulphate 5g. Tất cả ở dạng bột thông qua rây 80 - 160mesh, hỗn hợp trộn đều với dung dịch 5g polyethylene glycol 6000 trộn với 50 – 100ml dung dịch cồn khan, dùng dung dịch này để làm ướt. Sau đó đưa vào máy nén viên có thể thu được viên sủi nén 40% humic acid.

2. Citric acid 240g, saleratus (sodium bicarbonate) 200g, zinc sulfate 500g, sodium lauryl sulphate 30g. Tất cả ở dạng bột thông qua rây 80 - 160mesh, hỗn hợp trộn đều với dung dịch 30g polyethylene glycol 6000 trộn với 100 – 200ml dung dịch cồn khan, dùng dung dịch này để làm ướt. Sau đó đưa vào máy nén viên có thể thu được viên sủi nén kẽm 50%.

3. 300g tartrate, 290g saleratus (sodium bicarbonate), 400g polyglutamic acid, 5g POVIDONE K 30 BP/USP. Tất cả ở dạng bột thông qua rây 80 - 160mesh, hỗn hợp trộn đều với dung dịch 5g polyethylene glycol 6000 trộn với 50 – 100ml dung dịch cồn khan, dùng dung dịch này để làm ướt. Sau đó đưa vào máy nén viên có thể thu được viên sủi nén 40% polyglutamic acid.

 

Tài liệu tham khảo:Foliage fertilizer effervescent tablet and preparation thereof. Theo Google Patents: CN101328087A.

 

RELATED posts

VFI 7-6, B219A-B219B Lot, Street C, Thai Hoa Industrial Park, Duc Lap Ha Commune, Duc Hoa Dist., Long An Province

support@tegox.vn

+84 272 249 6345